• Premium kwaliteit met een nauwkeurige pasvorm
  • Beschikbaar voor een breed scala aan voertuigen
  • Eenvoudig te installeren

Algemene voorwaarden

Welkom bij de algemene voorwaarden van travall.nl. De algemene voorwaarden gelden bij het gebruik van deze website, travall.nl. Door deze website te bezoeken en/of een bestelling te plaatsen, gaat u ermee akkoord dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Gebruik van deze website geeft aan dat u deze voorwaarden accepteert, ongeacht of u wel of niet registreert of een bestelling plaatst. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van deze website.

Travall is onderdeel van ASG Group Limited, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales, kantoorhoudend op 997 London Road, Derby, Derbyshire, Verenigd Koninkrijk, DE24 8PX. Ons bedrijfsregistratienummer is 957576 en ons BTW-nummer is GB945628295.

ASG Group Limited is lid van de volgende brancheverenigingen/samenwerkingsverbanden: SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders).

Onze contactgegevens op ons handelsadres zijn:

Travall
Osmaston Park Industrial Estate
Gosforth Road
Alvaston
Derby
DE24 8HU
Verenigd Koninkrijk

1. Introductie
1.1 U kunt het grootste deel van deze website bekijken, zonder uw gegevens te registreren. Bepaalde delen van deze website zijn alleen toegankelijk als u zich registreert.

1.2 We kunnen deze algemene voorwaarden op elk moment veranderen door dit artikel aan te passen. Controleer deze pagina met algemene voorwaarden daarom van tijd tot tijd, omdat deze bindend zijn. Een aantal bepalingen in deze voorwaarden worden mogelijk teniet gedaan door expliciet aangegeven wettelijke bepalingen of voorwaarden op bepaalde pagina's van deze website. Als u wenst om niet akkoord te gaan met de gewijzigde algemene voorwaarden, dan zal u moeten stoppen met het gebruiken van deze website.

2. Bij ons bestellen
2.1 U wordt geacht een bestelling bij ons te plaatsen door te bestellen via ons online checkoutproces. Als onderdeel van ons checkoutproces, krijgt u de gelegenheid om uw bestelling te controleren en fouten te corrigeren. We sturen u een orderbevestiging/koopcontract, met details van de producten die u besteld heeft.

2.2 We accepteren uw order op het moment dat uw betaling ontvangen is. Wanneer uw bestelling wordt verzonden, sturen we u een verzendbevestiging per mail.

2.3 We kunnen besluiten uw bestelling niet te accepteren:
(a) als goederen niet beschikbaar zijn;
(b) als we geen authorisatie voor uw betaling kunnen krijgen;
(c) als er een fout is gemaakt in de prijs of beschrijving van een product; of
(d) als u niet voldoet aan de selectiecriteria in onze algemene voorwaarden.

3. Prijs
3.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW (waar van toepassing) tegen de huidige tarieven. We behouden ons het recht voor om de prijs exclusief BTW te vermelden, maar in dat geval laten we de BTW apart zien en maken de totaalprijs inclusief.

3.2 Artikelen verstuurd vanuit ons Duitse magazijn naar landen in de Europese Unie, exclusief het Verenigd Koninkrijk, vallen onder het Duitse BTW tarief (Registratienummer: DE284197478). Artikelen verstuurd naar het Verenigd Koninkrijk vallen onder het BTW tarief van het Verenigd Koninkrijk (Registratienummer: GB945628295).

3.3 Artikelen verstuurd vanuit ons magazijn in het Verenigd Koninkrijk naar landen in de Europese Unie, exclusief Duitsland, vallen onder het BTW tarief van het Verenigd Koninkrijk (Registratienummer: GB945628295). Artikelen verstuurd naar Duitsland vallen onder het Duitse BTW tarief (Registratienummer: DE284197478).

4. Annulering en retourbeleid
4.1 Als u een bestelling wilt annuleren:
(a) kunt u, wanneer de goederen al verzonden zijn, de zending retourneren, met inachtneming van de onderstaande clausules.

4.2 Indien u uw bestelling (of een deel hiervan) wilt retourneren, omdat deze tijdens verzending is beschadigd:
Neem binnen 7 dagen contact met ons op om door te geven wat de verzendschade is. Om te verzekeren dat uw claim geldig is, moet u getekend hebben voor de bestelling als zijnde beschadigd. Claims zijn niet geldig in de volgende gevallen:
(a) Indien mogelijk, bij ontvangst door koeriersdienst een aantekening laten maken dat het pakket beschadigd is.
(b) Neem binnen 7 dagen contact met ons op.
(c) Het product dient rechtstreeks bij Travall besteld te zijn. Indien aangekocht via een andere verkoper, dan moet u met de verkoper contact opnemen voor de retourzending.

4.3 Als u een product wilt retourneren vanwege kapotte of ontbrekende onderdelen of vanwege productiefouten:
(a) Goederen die u rechtstreeks bij ons besteld heeft, kunt u om welke reden dan ook, binnen 14 dagen na ontvangst retourneren voor restitutie of omruilen. Wanneer wij de goederen retour ontvangen hebben, maken wij een terugstorting.

4.4 Als u een product wilt retourneren dat wel is verzonden, maar nog niet bezorgd.
Dit is mogelijk zolang het product ongeopend is en niet uit de beschermende verpakking is gehaald. Opmerking: De kosten voor retourzending zijn voor uw rekening. In bepaalde landen kunnen we de goederen bij u ophalen tegen een vast tarief.
(a) Weiger het pakket bij levering. *Sommige koeriers rekenen een bedrag voor retourzending, dit zal van uw restitutie worden afgetrokken.

4.5 Als u een product wilt retourneren omdat u een vergissing heeft gemaakt bij uw bestelling, het product niet langer nodig heeft of om een andere reden, dan dient u ons hiervan binnen 14 dagen na ontvangst op de hoogte stellen. U heeft na deze melding wederom 14 dagen om de goederen te retourneren. Een retourzending is mogelijk zolang het product ongeopend is en niet uit zijn beschermende verpakking is gehaald.
Let op: de kosten voor de terugzending zijn voor uw rekening, tot een maximum kostprijs van € 94,00. In bepaalde landen kunnen een afhaling van de producten door onze vervoerder organiseren tegen een vastgesteld tarief. Voor Nederland en België is dit momenteel niet het geval.

De bepalingen in deze clausule hebben geen invloed op uw wettelijke rechten.

5. Licentie
5.1 Het is toegestaan om delen van deze website af te drukken en te downloaden voor eigen gebruik, mits:
(a) geen documenten of gerelateerde afbeeldingen op deze website op welke manier dan ook worden gewijzigd;
(b) geen afbeeldingen op de de website worden gebruikt zonder de begeleidende tekst; en
(c) auteursrechten of handelmerken en deze toestemmingstekst moet zichtbaar zijn op alle kopieën.

5.2 Tenzij anders vermeld, zijn de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in al het materiaal op deze website (inclusief, maar niet beperkt tot, foto's en grafische afbeeldingen) eigendom van ons of onze licentiegevers. Het gebruik van (delen van) deze website anders dan vermeld onder clausule 5.1 hierboven, voor welk doel dan ook, is verboden. Als u één van de voorwaarden overtreedt, vervalt automatisch uw recht om deze website te gebruiken en moet u onmiddellijk alle delen die u van deze website heeft gedownload en/of geprint, vernietigen.

5.3 Behoudens clausule 5.1, mag geen enkel deel van deze website gereproduceerd of opgeslagen worden op andere websites of worden opgenomen in openbare of private elektronische zoeksystemen of -diensten, zonder vooraf schriftelijke toestemming van ons te verkrijgen.

5.4 Alle rechten die niet expliciet worden verleend in deze voorwaarden zijn voorbehouden.

6. Servicetoegang
6.1 Hoewel we er naar streven dat deze website 24 uur per dag beschikbaar is, zijn wij niet aansprakelijk als deze website om welke reden dan ook, voor welke termijn dan ook, niet beschikbaar is.

6.2 Toegang tot deze website kan tijdelijk en zonder kennisgeving gestopt worden, in geval van systeemfalen, onderhoud of reparatie, of door oorzaken waar wij geen invloed op hebben.

7. Bezoekersmateriaal en -gedrag
7.1 Anders dan persoonlijk identificeerbare informatie, die onder ons privacybeleid valt http://www.travall.nl/index.php?main_page=page&id=1, zal al het materiaal dat u verstuurt of plaatst op deze website worden beschouwd als niet vertrouwelijk en zonder eigendomsrechten. We hebben geen enkele verplichting met betrekkng tot dit materiaal. Het staat ons en onze genomineerden vrij om dit materiaal en alle gegevens, foto's, geluidsfragmenten, teksten en andere zaken hierin ingesloten te kopiëren, openbaar te maken, te distribueren en op andere manieren te gebruiken voor enige en alle commerciële en niet-commerciële doeleinden.

7.2 Het is verboden om materialen te plaatsen op of versturen naar deze website:
(a) die dreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, aanstootgevend, pornografisch of grof zijn, aanzetten tot rassenhaat, discriminerend zijn, vertrouwen schenden, in strijd met privacy zijn of die ergernis of ongemak veroorzaken;
(b) waarvoor u niet alle benodigde rechten en/of toestemming hebt;
(c) die gedrag bevatten of aanmoedigen dat als een strafbaar feit geldt, aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid, of anderszins in strijd is met de wet of inbreuk maakt op de rechten van een derde partij, in Nederland of enig ander land ter wereld; of
(d) dat technisch schadelijk is (inclusief, maar niet beperkt tot computervirussen, Trojaanse paarden, computerwormen, schadelijke onderdelen, kwaadaardige software of schadelijke data).

7.3 Het is verboden deze website te misbruiken (inclusief, maar niet beperkt tot, hacken).

7.4 We verlenen onze volledige medewerking aan alle wetshandhavers of gerechtelijke bevelen die verzoeken om de identiteit of locatie bekend te maken van iemand die materiaal plaatst in strijd met clausules 7.2 of 7.3.

8. Links naar en van andere websites
8.1 Links naar websites van andere partijen zijn uitsluiten voor uw gemak gegeven. Als u deze links gebruikt, verlaat u deze website. We hebben deze andere websites niet beoordeeld, oefenen er geen invloed uit en we zijn niet verantwoordelijk voor deze websites, hun inhoud of beschikbaarheid. Daarom onderschrijven we deze websites niet en doen we geen uitspraken over deze websites, of materiaal gevonden op deze website, of resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van deze websites. Als u besluit om de website(s) van andere partijen gelinkt op deze website te bezoeken, is dit volledig voor uw eigen riscio.

8.2 Als u naar deze website wilt verwijzen, is dit alleen toegestaan door het plaatsen van een link naar onze homepage, niet door een kopie van de homepage zelf op uw site te zetten, én u zich aan de volgende voorwaarden houdt:
(a) het Travall-logo wordt niet verwijderd, vervormd, of op enige andere wijze in grootte of uiterlijk aangepast;
(b) u bouwt geen frame of border of enige andere omranding om deze website;
(c) u impliceert op geen enkele wijze dat we enige producten onderschrijven anders dan onze eigen producten;
(d) u presenteert uw relatie met ons niet onjuist en/of verstrekt geen andere onjuiste informatie over ons;
(e) u gebruikt op geen enkele andere wijze een Travall handelsmerk weergegeven op onze website zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming;
(f) u linkt niet vanaf een website die u zelf niet bezit; en
(g) uw website bevat geen onsmakelijk, aanstootgevend of controversieel materiaal, maakt geen inbreuk op intellectuele eigendommen of andere rechten van andere personen en u voldoet aan alle geldende wet- en regelgevingen.
We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om clausule 8.2 te herroepen als u zich niet houdt aan deze voorwaarden en zullen acties ondernemen die we passend achten.

8.3 U zult ons volledig schadeloos stellen voor enig verlies of enige schade die wij of één van onze bedrijfsonderdelen oplopen of kosten die wij moeten maken als gevolg van het overtreden van clausule 8.2.

9. Registratie
9.1 Om te registreren bij www.travall.nl moet u 18 jaar of ouder zijn.

9.2 Elke registratie is uitsluitend voor één gebruiker. Het is niet toegestaan om uw naam en wachtwoord te delen met andere personen of verschillende netwerkgebruikers.

9.3 Verantwoordelijkheid voor de veiligheid van verstrekte wachtwoorden ligt bij u. Als u weet of denkt dat iemand anders uw wachtwoord kent, neem dan direct contact met ons op.

9.4 We kunnen uw registratie onmiddellijk schorsen of annuleren naar eigen goeddunken als u verplichtingen in deze algemene voorwaarden overtreedt.

10. Disclaimer
10.1 Hoewel we er naar streven dat informatie op deze website correct is, geven we geen garantie op de nauwkeurigeid en volledigheid van het materiaal op deze website. We kunnen wijzigingen aanbregen aan het materiaal op deze website, of op de producten of prijzen daarin beschreven, op elk moment, zonder verdere kennisgeving. Het materiaal op deze website kan verouderd zijn en we hebben geen enkele verplichting dergelijk materiaal te vernieuwen.

10.2 Het materiaal op deze website wordt aangeboden voor gebruik zonder enige voorwaarden of garanties. Als gevolg, voor zover is toegestaan bij de wet, bieden we deze website aan op de basis dat we alle verklaringen, garanties en andere voorwaarden uitsluiten (inclusief, maar niet beperkt tot de voorwaarden zoals die bedoeld onder de wet van bevredigende kwaliteit, doelgeschiktheid, zorgvuldigheid en vakmanschap), die zonder deze algemene voorwaarden effect zouden kunnen hebben met betrekking tot deze website.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Wij, enige andere partij (al dan niet betrokken bij het creëren, produceren, onderhouden en leveren van deze website) en alle bedrijven binnen onze groep, evenals de functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders en vertegenwoordigers hiervan, sluiten alle aansprakelijkeid en verantwoordelijkheid uit voor welke vorm of omvang van verlies of schade dan ook, aan uzelf of een derde partij (inclusief, maar niet beperkt tot, enige directe, indirecte, bijkomende schade of gevolgschade, of verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten, gebruik van geld, of verlies of schade door, of verbonden aan, onderbreking van de bedrijfsvoering, al dan niet door een onrechtmatige daad (inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid), contractueel of op andere wijze) verbonden aan deze website of het gebruik hiervan, het onvermogen om deze website of resultaten van deze website, websites gekoppeld aan deze website, of het materiaal op deze websites te gebruiken, inclusief, maar niet beperkt tot, verlies of schade door virussen die uw computerapparatuur, software, data of andere zaken kunnen infecteren als gevolg van uw toegang tot, gebruik van of doorzoeken van deze website of het downloaden van materiaal van deze website of websites gekoppeld aan deze website.

11.2 Niets in deze algemene voorwaarden sluit ons uit van of limiteert onze verantwoordelijkheid voor (i) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid (zoals deze term is gedefinieerd in de UK Unfair Contract Terms Act 1977); (ii) fraude; (iii) onjuiste presentatie van fundamentele zaken; of (iv) enige aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of gelimiteerd onder geldende wetten.

11.3 Als uw gebruik van materiaal van deze website resulteert in de noodzaak voor onderhoud, reparatie of correctie van apparatuur, software of data, dan bent u zelf verantwoordelijk voor alle kosten hiervan.

11.4 U gaat ermee akkoord ons volledig schadeloos te stellen, te verdedigen en onze functionarissen, directeuren, werknemers en vertegenwoordigers gevrijwaard te houden van alle claims, aansprakelijkheid, schade, verliezen, kosten (inclusief redelijke juridische kosten) die voortkomen uit uw schending van de algemene voorwaarden, of uw gebruik van deze website, of het gebruik door iemand anders die gebruik maakt van uw registratiegegevens.

12. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid
12.1 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Engelse wet. Een geschil voortkomend uit deze algemene voorwaarden valt onder de exclusieve rechtsbevoegdheid van de Engelse rechtbanken.

12.2 We kunnen niet garanderen dat materiaal/items die op deze website te koop zijn, geschikt zijn voor gebruik buiten het Verenigd Koninkrijk. Het is verboden de website te betreden vanuit gebieden waar deze inhoud als illegaal of onwettig wordt beschouwd. Als u deze website bezoekt van locaties buiten het Verenigd Koninkrijk, dan doet u dit op uw eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten.

13. Diversen
13.1 U mag uw rechten niet toewijzen, in sublicentie geven of overdragen krachtens deze voorwaarden.

13.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt verklaard, zal de ongeldigheid van die bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen, die volledig geldig en van kracht blijven.

13.3 Alleen de partijen van deze voorwaarden kunnen proberen om deze af te dwingen op grond van UK Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.